2. Design – projektowanie produktu na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz, w ramach kierunku Wzornictwo

Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz

Opiekun studiów podyplomowych: mgr Grzegorz Sowiński

01-ciastkarnia02-domofony03-magneto

Celem studiów Design – projektowanie produktu jest przygotowanie słuchaczy do pracy projektowej z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla realnej praktyki zawodowej. W tym celu przekazywana jest zarówno wiedza dotycząca metodyki projektowej, praktycznych umiejętności, jak i omawiany jest cały wachlarz uwarunkowań towarzyszących pracy projektanta. Duży nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności samodzielnej realizacji projektów, a także pracy w zespole.

Studia podyplomowe kształcą w sposób kompleksowy - od idei produktu, poprzez poznanie całego procesu projektowego aż po umiejętność publicznej prezentacji swojego projektu. Słuchacze realizują swoje prace wykonując plansze prezentacyjne, modele i prototypy.

Studia podyplomowe Design – projektowanie produktu skierowane są do:

 • absolwentów studiów technicznych, artystycznych, zarządzania i innych
 • osób pracujących lub planujących pracę w firmach projektowych
 • wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania produktu i komunikacji wizualnej

Program studiów podyplomowych Design – projektowanie produktu

Zakres studiów obejmuje projektowanie produktu oraz komunikację wizualną.
Studia trwają jeden rok akademicki podzielony na dwa semestry.
Pierwszy semestr ma na celu wprowadzenie w najważniejsze zagadnienia związane z projektowaniem. Słuchacze poznają od podstaw problematykę projektową z uwzględnieniem wiedzy o historii designu. Uczą się wykonywać rysunki prezentacyjne i koncepcyjne, a także zdobywają kompetencje z zakresu ergonomii produktu.
Uczą się także korzystać z oprogramowania komputerowego (Rhinoceros, Illustrator, Photoshop, InDesign), wykonują pierwsze wizualizacje oraz projekty logotypów, opakowań i siedzisk.

Na drugim semestrze studenci poznają cały zakres szczegółowej wiedzy i umiejętności związanych z procesem projektowym - od analizy zagadnienia, przez wyznaczenie etapów i obszarów pracy po wykonanie projektów.

W trakcie tego semestru słuchacze realizują zadane ćwiczenia i swoje autorskie pomysły w postaci projektów komputerowych, prototypów wykonanych własnoręcznie oraz modeli z wykorzystaniem ploterów i drukarek 3D.

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów, indywidualnych konsultacji aż po grupowe analizy problemów, które czasem zamieniają się w prawdziwą burzę mózgów. Duża część realizacji programu studiów odbywa się poprzez pracę własną słuchacza.

Ćwiczenia i wykłady prowadzą pracownicy ASP z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i projektowym, a warsztaty projektowe w tym roku poprowadzi znany, działający na rynku światowym projektant Robert Majkut (www.design.pl).
Studia kończą się publiczną obroną dyplomową, w trakcie której każdy słuchacz prezentuje i omawia swoje projekty oraz realizowany w trakcie roku materiał. Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Design – projektowanie produktu.


Cena

Cena: 4800 zł za dwa semestry

 • za pierwszy semestr: 2400 zł
 • za drugi semestr: 2400 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 4800 zł (najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć)
 • w dwóch ratach po 2400 zł za semestr (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, drugą ratę do 1 lutegp)
 • w ośmiu ratach po 600 zł miesięcznie (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, kolejne raty do 1 każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Powyższa kwota czesnego nie obejmuje opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych a także nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu.

Kwota za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Warunki wnoszenia przez Słuchacza opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Słuchaczem.


Program studiów

 • program obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 – pobierz (.pdf)

Plan zajęć

 • plan zajeć na semestr letni 2017/2018 – pobierz (.pdf)

Terminy zjazdów

 • Terminy zjazdów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 – pobierz (.pdf)

Zakładane efekty kształcenia

 • Zakładane efekty kształcenia – pobierz (.pdf)

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magsiterskich


Kwalifikacje
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.


Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem około 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min).

Zajęcia odbywają się w języku polskim, w trybie niestacjonarnym, podczas zjazdów weekendowych (sobota - niedziela), zazwyczaj dwa razy w miesiącu, 15 zjazdów.

Zajęcia trwają zazwyczaj w soboty od godz. 09:00 do 20:00, w niedzielę od godz. 9:00 do 16:00.


Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: październik 2017