8. FOOD DESIGN (Projektowanie Kulinariów) na Wydziale Tkaniny i Ubioru

Wydział Tkaniny i Ubioru

Opiekun studiów podyplomowych: dr Dominika Krogulska-Czekalska

Francis Picabia / porządek / szyba; autorzy: Donata Grzywa, Linda Olejniczak, Gosia Grąbczewska, Maria Pereira, Łukasz Charliński; Giorgio de Chirico / piasek / organiczne; autorzy: Klaudia Balcerowska, Zenobia Zielińska Edyta Cieślak-Kudła; Salvador Dali / faktura / poduszka; autorzy: Alina Bednarz, Ania Krawczyk, Patrycja Le Than

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe w zakresie Projektowanie Kulinariów (FOOD DESIGN) skierowane są do:

 • pasjonatów i poszukiwaczy smaku,
 • miłośników designu i kulinariów,
 • menadżerów restauracji,
 • kucharzy,
 • dziennikarzy, blogerów kulinarnych,
 • osób wiążących swoją przyszłość zawodową z szeroko pojęta branżą kulinarną,
 • osób chcących nauczyć się jak otworzyć i prowadzić biznes w otoczeniu kulinariów,
 • osób pragnących mieć wpływ na kształt polskich kulinariów.

Celem studiów podyplomowych FOOD DESIGN jest:

 • kształtowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności związanych z szeroko pojętym FOOD DESIGN.
 • zapoznanie słuchaczy z twórczymi sposobami kreowania i wykorzystania kulinariów,
 • poznanie procesu projektowego w ścisłym sprzężeniu z szerokim kontekstem, jakim jest branża kulinarna,
 • stymulacja kreatywnego myślenia, nauka budowania założeń projektowych, świadomy, metodyczny rozwój projektu.

Studia stanowią przestrzeń wymiany doświadczeń, wiedzy, umiejętności dla osób pragnących mieć wpływ na kształt polskich kulinariów.

Efektem będą projekty o potencjale wdrożeniowym – nowe rozwiązania np. dla branży gastronomicznej lub spożywczej. W zależności od kapitału kulturowego wniesionego przez słuchacza, rezultaty mogą wykroczyć poza obszar biznesu i stać się krytycznym komunikatem, wizualnym komentarzem rzeczywistości, bądź scenariuszem dla przyszłych pokoleń.

Program studiów zakłada serię wykładów z zakresu antropologii kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem kulinariów, zajęcia praktyczne prowadzone w systemie warsztatowym i projektowymi, mające na celu uwolnienie potencjału twórczego, wizyty studyjne wybitnych specjalistów, praktyków w danej dziedzinie, dające maksimum wiedzy praktycznej i pozwalające uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki oraz doskonalić własne umiejętność a przede wszystkim inspirować do tworzenia autorskich rozwiązań.

Kierunek łączy w sobie wiele dziedzin, podobnie jak sfera którą eksploruje. Ten krótki i intensywny kurs wymaga od słuchaczy zaangażowania jednak osiągnięte rezultaty gwarantują wielopoziomową satysfakcję.


Cena

Cena: 5600 zł za dwa semestry

 • za pierwszy semestr: 2800 zł
 • za drugi semestr: 2800 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 5600 zł (najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć)
 • w dwóch ratach po 2800 zł za semestr (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, drugą ratę do 1 lutego)
 • w ośmiu ratach po 700 zł miesięcznie (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, kolejne raty do 1 każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Powyższa kwota czesnego nie obejmuje opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych a także nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu.

Kwota za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Warunki wnoszenia przez Słuchacza opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Słuchaczem.


Program studiów

 • program obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 – pobierz (.pdf)

Plan zajęć

 • plan zajeć na semestr zimowy 2017/2018 – do pobrania w październiku 2017 roku

Terminy zjazdów

 • Terminy zjazdów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 - pobierz (.pdf)

Zakładane efekty kształcenia

 • Zakładane efekty kształcenia - pobierz (.pdf)

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magsiterskich

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego.


Kwalifikacje
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.


Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem około 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min).

Zajęcia odbywają się w języku polskim, w trybie niestacjonarnym, podczas zjazdów weekendowych (sobota - niedziela), zazwyczaj dwa razy w miesiącu, 15 zjazdów.

Zajęcia trwają zazwyczaj w soboty od godz. 09:00 do 20:00, w niedzielę od godz. 9:00 do 16:00.


Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: październik 2017